Výročné správy

Výročnú správu o stave vysielania a o svojej činnosti je Rada pre mediálne služby povinná predkladať Národnej rade Slovenskej republiky do 90 dní po skončení kalendárneho roka. Výročnú správu predkladá Rade na schválenie riaditeľ, prerokúva a schvaľuje ju Rada.

Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie za príslušný kalendárny rok o činnosti regulátora, o stave vysielania a retransmisie, o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a o poskytovaní platforiem na zdieľanie videí.

Výročná správa za rok 2022 je dostupná tu.

Výročné správy za predošlé roky sú dostupné tu.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5