Riaditeľ Rady pre mediálne služby účastníkom konferencie STRATKOM

Riaditeľ Rady pre mediálne služby Martin Dorociak diskutoval 13. septembra 2023 v Bratislave na konferencii STRATKOM – Slovenský príbeh, organizovanej Úradom vlády SR. V diskusnom bloku s názvom Hĺbková analýza zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám okrem iného priblížil metodiku regulácie, ktorá na Slovensko prichádza z EÚ (EMFA - Európsky akt o slobode médií, DSA – akt o digitálnych službách) a vyzdvihol význam našej účasti v štruktúrach európskych regulátorov, ktorá umožňuje efektívne zdieľanie informácií a overených postupov z praxe. Pri analýze hrozieb pre plnenie cieľov Koncepcie strategickej komunikácie identifikoval ako najväčší problém slabú komunikáciu a koordináciu naprieč rezortmi.

Cieľom podujatia STRATKOM bolo predstaviť príbeh strategickej komunikácie na Slovensku, ako aj Koncepciu strategickej komunikácie SR, prijatú vládou v júni tohto roka. Okrem strategickej komunikácie na Slovensku sa konferencia venovala aj spolupráci štátu a občianskej spoločnosti a odolnosti štátu voči hybridným hrozbám. O modeloch koordinácie štátnych inštitúcií v oblasti kľúčových tém definovaných koncepciou diskutovali zástupcovia rezortov štátnej správy a občianskeho sektora, ktorí pôsobia v komunikačných tímoch.

 

účastníci konferencie STRATKOM

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5