Evidencia postúpených podnetov

Regulátor postúpi podnet na preverenie príslušnému samoregulačnému orgánu, ak sa podnet na preverenie týka poskytovateľa obsahových služieb, ktorý sa zaviazal dodržiavať kódex presadzovaný samoregulačným orgánom.

K dnešnému dňu žiaden subjekt nepožiadal Radu o zaevidovanie samoregulačného orgánu.