Zápisnice z rokovaní

Zápisnice z rokovaní Komisie na ochranu maloletých sa zverejňujú do piatich pracovných dní od skončenia rokovania Komisie. 

 

2. 11. 2022

19. 10. 2022