Harmonogram rokovaní

Rokovania komisie sú neverejné.

V roku 2022 komisia zasadala:

19. októbra
2. novembra
 

Najbližšie rokovanie je plánované na 24. november 2022.