Samoregulácia

Pre zápis do evidencie samoregulačných orgánov nie je určené žiadne špecializované tlačivo. Náležitosti spojené so zápisom sú uvedené tu. 

V prípade nejasností je vám k dispozícii regulačný odbor Kancelárie Rady pre mediálne služby – reo@rvr.sk.