Zoznam samoregulačných orgánov

Zoznam samoregulačných orgánov je zoznam, v ktorom Rada pre mediálne služby eviduje samoregulačné orgány, ktoré splnili podmienky na zaevidovanie.

K dnešnému dňu žiaden subjekt Radu nepožiadal o zaevidovanie.