UNESCO

UNESCO ako agentúra OSN so špecifickým mandátom podporovať „voľný tok myšlienok slovom a obrazom“ sa UNESCO snaží podporovať slobodné, nezávislé a pluralitné médiá v tlači, vysielaní a online priestore. Rozvoj médií v tomto režime posilňuje slobodu prejavu a prispieva k mieru, udržateľnosti, odstráneniu chudoby a ľudským právam. Preto UNESCO dnes podporuje politiku slobody tlače, bezpečnosti novinárov a nezávislú žurnalistiku založenú na profesionálnej etike a samoregulačných princípoch.