Zajtra Rada začne s trojtýždňovým monitoringom predvolebného vysielania

Tlačová správa, Bratislava, 7. 10. 2022

Od zajtra, 8. októbra 2022 až do volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, 29. októbra 2022 bude Rada pre mediálne služby vykonávať špecializovaný monitoring zameraný na dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane. Rada bude monitorovať štandardne vysielané spravodajské a publicistické relácie rozhlasových aj televíznych vysielateľov, ako i mimoriadne predvolebné diskusné programy. Popri plánovanom monitoringu bude Rada vysielanie kontrolovať aj na základe podnetov fyzických a právnických osôb, ktoré môžu podávať prostredníctvom elektronického formuláru. Povinnosti v súvislosti s vysielaním v období kampane, moratória a počas samotných volieb sa vzťahujú aj na audiovizuálne mediálne služby na požiadanie; vysielateľ výhradne prostredníctvom internetu nemôže vysielať politickú propagáciu. 
 
Vysielanie spomenutých predvolebných štúdií je u súkromných vysielateľov podmienené schválením projektov ich vysielania. Do tejto chvíle Rada schválila projekt vysielania špecializovaných diskusných programov spravodajským televíziám TA3 a JOJ24 a desiatim televíznym a rozhlasovým staniciam s lokálnym a regionálnym dosahom. Verejnoprávny vysielateľ nemá povinnosť žiadať Radu o schválenie projektu.

Z pravidelne vysielaných spravodajských a publicistických programov zahrnula Rada do predvolebného monitoringu* dvanásť relácií RTVS – šesť na televíznych staniciach Jednotka, Dvojka a :24, šesť na rozhlasových okruhoch Rádio Slovensko a Rádio Regina. Po dobu troch týždňov bude so zreteľom na prebiehajúcu kampaň monitorovať okrem iného aj hlavné večerné spravodajstvo TV MARKÍZA, JOJ a TA3, rozhlasovú diskusiu rádia EXPRES Braňo Závodský naživo či tri programy Rádia Frontinus. V dovedna dvadsiatich štyroch priebežne monitorovaných programoch bude Rada sledovať najmä dodržiavanie všeobecných povinností týkajúcich sa objektívnosti a nestrannosti programov a oddeľovania názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru či zákazu nepovolenej formy politickej propagácie, ako aj špecifických povinností vzťahujúcich sa výlučne na vysielanie v období volebnej kampane, počas moratória a v deň konania volieb.   

Takými sú napríklad obmedzenia v súvislosti s vysielaním prieskumov preferencií. Volebné prieskumy a volebné ankety môžu vysielatelia do programu zaraďovať len do začiatku moratória, čiže do polnoci 26. októbra 2022, a to vždy vrátane všetkých dostupných informácií o prieskume – teda kto je jeho zadávateľ a vykonávateľ, na akej vzorke bol realizovaný, aké boli jeho parametre a pod. Prezentované pritom musia byť výsledky preferencií všetkých kandidátov, nie len vybraných.  Pri predvolebných spotoch zas musia vysielatelia zabezpečiť, aby vysielanie politickej propagácie bolo na jeho začiatku a na konci zreteľne označené a oddelené od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie.

Podrobné stanovisko Rady k zákonnej úprave vysielania počas nadchádzajúcich volieb je dostupné na webovej stránke Rady


(* Materiály na zasadnutie 5. 10. 2022, Rôzne 2)
 

Kalendár akcií

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2