Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 24. 8. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby schválila štatút, rokovací poriadok a zloženie senátov Rady. V pléne rozhodovala o jednom začatom obsahovom správnom konaní a troch bodoch týkajúcich sa licenčnej agendy, v senátoch posudzovala desať podnetov na preverenie týkajúcich sa obsahu vysielania. Rada okrem iného

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TA3 DOKU vysielateľovi C.E.N. s.r.o.;
 • odňala na žiadosť vysielateľa LUMEN, spol. s r. o. (Rádio Lumen) frekvenciu 93,2 MHz Snina;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (časové zaradenie v súlade s vyhláškou o JSO) v súvislosti s vysielaním sponzorských odkazov na výživové doplnky Clavin Platinum a ArginMax v dňoch 23. 12. 2021, 3., 4., 7., 15. a 16. 1. 2022;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 25 písm. b) ZMS v súvislosti vysielaním programu Debata na telefón (hosť: podpredseda Ľudovej strany Naše Slovensko a poslanec NR SR Marek Kotleba) dňa 12. 6. 2022 o cca 9:30 hod., v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 písm. a) ZMS (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 9. 6. 2022 o cca 20:29 hod. na programovej službe JOJ PLUS a dňa 12. 6. 2022 o cca 12:59 hod. na programovej službe JOJ program Jeho foter, to je lotor! s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka a vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 ZMS, pretože uvedený program označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uznala okrem iných za neopodstatnené podnety, ktoré namietali, že
  • RTVS v programe Správy RTVS dňa 9. 6. 2022 (Jednotka) odvysielal údajne nepravdivé a nepresné informácie, keď ruskou stranou zajatých príslušníkov iných štátov bojujúcich na strane Ukrajiny označil ako „žoldnieri“,
  • RTVS v programe Správy RTVS o 15:00 h dňa 11. 6. 2022 (Rádio Regina) odvysielal údajne nepravdivé informácií o tom, že Rusko znemožňuje Ukrajine vývoz obilia a tým spôsobuje zvyšovanie cien potravín,
  • RTVS programe Rádiožurnál dňa 21. 6. 2022 o 12:00 hod. (Rádio Slovensko) odvysielal údajne nepresné informácie, keď korunného princa Saudskej Arábie Muhammada bin Salmána označil ako Muhammada bin Ládina,
  • MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o. v relácii Televízne noviny dňa 12. 6. 2022 údajne nekorektne informoval verejnosť o prechode liniek Prešovského kraja na samoobslužný výpravný systém,
  • reklamný spot sledujtelevizi.cz, ktorý odvysielal MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA) dňa 8. 6. 2022 je poburujúci, porušuje zákon a podľa sťažovateľa je morálne neprípustný.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 24. 8. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
ZMS – zákon č. č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách

Kalendár akcií

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2