Najväčšie zmeny pre vysielateľov

Na tomto mieste bude dostupný prehľad najvýznamnejších zmien týkajúcich sa rozhlasových a televíznych vysielateľov v kontexte povinností stanovených zákonom o mediálnych službách.