Na koho sa povinnosť ne/vzťahuje

Povinnosť zabezpečiť multimodálny prístup sa vzťahuje na verejnoprávneho aj oprávnených vysielateľov televíznych programových služieb, s výnimkou lokálneho vysielania a vysielania do zahraničia. Prevádzkovatelia retransmisie sú povinní poskytovať retransmisiu multimodálneho prístupu k programovej službe, ak tvorí súčasť vysielania televíznej programovej služby. 

Do 31. decembra 2026 sa povinnosti týkajúce sa multimodálneho prístupu nevzťahujú ani na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie